ČESKÁ ASOCIACE SILOVÉHO PŘETAHOVÁNÍ

O MAS-WRESTLIGU

V posledních letech je v Ruské federaci a mnoha evropských, asijských a amerických zemích stále populárnější starověký bojový sport mas-wrestling, jehož domovem je republika Sacha (Jakutsko), jež je součástí Ruské federace. Jde o přetahování tyče mezi dvěma sportovci, kteří sedí naproti sobě na mas-wrestlingové lavici a zapírají se nohama o její opěrnou desku, a po odstartování rozhodčím se snaží rozhodit soupeře z rovnováhy a vyvést jej mimo lavici, přetáhnout k sobě nebo mu vyrvat tyčku. Zápas je na dvě vítězná utkání a čas utkání je maximálně 2 minuty. Postup zápasu mezi účastníky je určen losem a dále zvoleným systémem soutěže. Moderní název „mas-wrestling“ navrhl olympijský vítěz z Mnichovských LOH 1972 v zápase ve volném stylu, rodák z republiky Sacha, Roman Michajlovič Dmitrijev. „Mas“ znamená v překladu „dřevěná hůl“ a „wrestling“ je pro mnoho lidí známý a v překladu znamená „zápas“.

JEDINEČNOST MAS-WRESTLINGU

Mas-wrestling je při běžném pohledu zdánlivě jednoduchý, ale při odbornějším pohledu je vidět, jak pomáhá atletům rozvíjet komplexně a harmonicky celé tělo, protože během zápasu jsou zapojeny všechny svalové skupiny. A u mas-wrestlerů systematicky trénujících s vlastní váhou vytváří přirozeně celkový svalový korzet, který umožňuje, aby vydrželi velké zatížení v zápase. Jakutský národní sport mas-wrestling je jedinečný a ve světě neexistuje sport, který posiluje, protahuje a zpevňuje celé tělo přirozeně v boji se soupeřem, ale přitom bez vzájemného doteku. Mas-wrestling je prostě rychlý a navíc jednoduchý způsob, jak otestovat pevnost a odolnost člověka. Ve srovnání s minulým stoletím se pravidla mas-wrestlingu hodně změnila. Dříve atleti tyč prostě táhli, sedíce při tom nehybně. Později nadšenci začali zkoušet trénovat různé triky, běhat po opěrné desce s cílem dostat soupeře z rovnováhy, zavedli časový limit souboje a tak dále, a to vše přispělo k rychlému růstu popularity tohoto sportu. Tím, že v modernizované podobě jsou zápasy více efektní a dynamické, mají akce stoupající tendenci zájmu diváků a také televizní přenosy z akce vždy zajistí velký zájem veřejnosti. Mas-wrestling je demokratický sport, protože v něm mohou soupeřit muži i ženy od dětského do pokročilého věku. Pro trénink i závod v mas-wrestlingu není potřeba drahé vybavení, jediná investice se týká jen speciální lavice a tyčky a uspořádat soutěž lze kdekoliv, kde je volná plocha cca 5 × 4 metry, a ta je většinou bez problému nejen venku, když je teplo, ale i v chladnějších dnech v jakékoli místnosti. Další výhodou mas-wrestlingu je jeho terapeutické využití. Dokonale protáhne i zahřeje všechny úpony a svaly před jakoukoliv fyzickou aktivitou a tím zabrání nebezpečí zranění sportovce. Jediné nebezpečí je, že může vytvořit na dlaních puchýře.

POČÁTKY MAS-WRESTLINGU

Mas-wrestling, původně „mas-tardyhyy“ nebo „přetahování hole“ připomínající eskymácký stick-pull, který je součástí světových eskymácko-indiánských her (WEIO), byl jako sport popsán už v 17. století prvními průzkumníky Sibiře a Dálného severu. V roce 1922, po založení republiky Sacha (Jakutská ASSR) v roce 1923 tam byl vytvořen Jakutský institut Rady tělovýchovy a sportu. Tato rada v roce 1926 identifikovala a popsala jakutské národní sporty a sestavila první ucelené předpisy týkající se těchto sportů. V roce 1932 byl mas-tardyhyy spolu s dalšími národními sporty zařazen do programu celojakutské spartakiády. První oficiální pravidla byla napsána v roce 1945 a poté několikrát revidována a zlepšena. V současné době se soutěže konají v sedmi váhových kategoriích mezi dospělými muži a v pěti u žen a díky inovacím se staly velmi dynamické a zábavné. Hlavně se jednalo o způsob klasifikace až k titulu Mistr sportu republiky Sacha (Jakutsko). Následně se pravidla díky hospodářské soutěži dále zlepšila, v roce 1959 byly určeny kvalifikační standardy a od roku 1968 je mas-wrestling i na programu spartakiády národních sportů „hry Mančaary“. Od roku 1992 se název republika Sacha již prakticky nepoužívá a byl nahrazen názvem Jakutská republika, který je odvozen od původních obyvatelů „Jakutů“, tak jak tomu bylo i u pojmenování hlavního města „Jakutsk“. Mas-wrestling je tedy nedílnou součástí bohaté kultury lidí Jakutské republiky a díky fyzické a duchovní výchově z nich vychovává harmonické osobnosti. Kořeny mas-wrestlingu sahají daleko do historie republiky Sacha a důležitým faktorem v jeho vývoji byla zeměpisná poloha a klimatické podmínky. Život na Dalekém severu byl neustálým bojem o přežití, jelikož tam byly a jsou velmi dlouhé zimy a teplota klesá až na -60 stupňů a v létě stoupá na +40 stupňů. Lidé se museli udržovat v kondici, aby mohli přežít v tomto drsném klimatu, a to platí i v současnosti, i když díky technickým vymoženostem už v menší míře. Stará generace měla jednoduchý systém pro podporu zdraví národa a patřil do něj i mas-wrestling, který si oblíbila i mladá generace a ctí historii a pokračuje v národních tradicích a většinou se zabývá původním cvičením, sportem a neustále se organizují různé závody.

Z literatury je známo, že každý mladý Jakut musel mít určitou fyzickou zdatnost, aby byl skutečný muž „bootur“, a k tomu je mas-wrestling jako stvořený, protože pomáhá rozvíjet logické myšlení a takové schopnosti jako sílu, obratnost, rychlost, vytrvalost, odvahu a odhodlání.

Předností je nepochybně i jednoduché vybavení, jež umožňuje Jakutům trénovat či soutěžit v tomto druhu bojového sportu po všechna roční období. Nepotřebujete k němu speciální místnost – můžete prakticky sportovat kdekoliv: v interiéru, ve dvoře, na louce, atd.

V Jakutské republice byly provedeny změny v programu „tělesná výchova na školách“ a tím v hodinách tělesné výchovy došlo k zahrnutí národních sportů, a to včetně mas-wrestlingu. Začal fungovat speciální program pro sportovní školy, kde se pravidelně konají soutěže mezi školáky. V každém okrese je obec, kde se mas-wrestlingu můžete věnovat pod vedením trenéra, který je vždy velkým nadšencem a pracuje produktivně.

Stručně řečeno, tradice není zapomenuta, a ta položila pevný základ, vytvořila silnou základnu a potenciál pro další rozvoj, jenž je obrovský. Relativně nová forma mas-wrestlingu se v krátké době stala velmi populární v celé Ruské federaci a rozšiřuje se úspěšně i do zahraničí.

V roce 2000 byl mas-wrestling zařazen do mezinárodních sportovních her „Děti Asie“, nad kterými má patronát Mezinárodní olympijský výbor.

Všichni vynikající jakutští sportovci, kteří vítězí ve svých druzích sportu nebo získali čestné tituly mezi nejlepšími sportovci na světě, si prošli mas-wrestlingem, kterému se tvrdošíjně věnují už od útlého věku. Mezi Jakuty není téměř žádný člověk, který by se alespoň jednou v životě nezúčastnil soutěže v tomto sportu. Jakutští lidé milují a obdivují své hrdiny ve sportu, jako jsou například Platon Platonov, Okko Buhatyyr, Nikolay Kolodko, Anatolij Baishev, Eugene Sivtsev, Vladimir Sharin, Ivan Belobubskyj, Fedor Fedorov a další. Po celou svou historii se v Jakutsku mas-wrestling těší velké popularitě.

MODERNÍ MAS-WRESTLING

Za oficiální počátek mas-wrestlingu se považuje 16. červenec 2003, kdy byl zaregistrován v celoruském sportovním rejstříku (VRVS) pod číslem № 546 jako celoruský národní sport. Je řízen mezinárodní mas-wrestlingovou federací (International Mas-Wrestling Federation – IMWF).

Dne 27. června 2005 byla na federálním ministerstvu spravedlnosti registrována doposud nejúspěšnější v historii tohoto mladého sportu, ruská organizace mas-wrestlingu Russian Mas-Wrestling Federation, a byla zapsána do celostátního rejstříku právnických subjektů. Od počátku RMWF pořádá národní mistrovství po celé federaci (Moskva, Krasnojarsk, Petrohrad, Vladimir, Smolensk, Vjazma, Suzdal, Tver, atd.). Ročně pořádají i národní šampionáty v absolutní kategorii mistrovství Ruska v mas-wrestlingu juniorů i veteránů.

Probíhá odborná příprava kvalifikovaných trenérů a specialistů na mas-wrestling, a to na dvou federálních univerzitách – Severovýchodní federální univerzitě M. K. Ammosova a Churapchinském státním ústavu tělesné kultury a sportu, jakož i na dvou školách, jež připravují učitele pro hodiny tělocviku.

Provádějí se i výzkumné práce o teorii a metodice národních sportů, které se provádějí na dvou odděleních těchto univerzit. Od roku 2006 je specializovaná státní instituce Republikové centrum národních sportů Vasila Mančaary, které bylo založené ve městě Jakutsk a implementovala se tam komplexní organizační a soutěžní činnost, jakož i poskytování vědecké a metodické, lékařsko-biologické podpory pro sport. V centru je otevřeno vývojové oddělení pro mas-wrestling, které je zodpovědné za rozvoj mas-wrestlingu v Ruské federaci i v zahraničí.

Do větší pozornosti se mas-wrestling dostal, když byl v prosinci 2011 zařazen světovou federací strongmanů (World Strongman Federation – WSF) jako disciplína na jejich soutěži.

Významným dnem se stal 13. červenec 2013, kdy se uskutečnil první oficiální mezinárodní závod, na Arnold Fitness Expo v San José v USA.

Úspěšné vykročení do světa sportu bylo ve dnech 29. – 30. listopadu 2014, kdy se uskutečnilo v Jakutské republice v městě Jakutsk první mistrovství světa.

Czech mas-wrestling association (CMWA) získala pro Českou republiku jako 31. zástupce státu oficiální členství a certifikát 27. 11. 2015 na kongresu Mezinárodní federace mas-wrestlingu (IMWF) konaném v Moskvě. Každým rokem počet členských států stále vzrůstá a mas-wrestling se úspěšně rozšiřuje do celého světa.

Na mezinárodní úrovni existují různé soutěže v mas-wrestlingu pod záštitou IMWF. Nejdůležitější z nich jsou Světový pohár, mistrovství světa a mistrovství Evropy.

Mezinárodní úspěch mas-wrestlingu dokazuje přesvědčivě, že tento typ bojového umění má velkou budoucnost, a to i díky stále většímu zájmu médií přispívá k popularitě tohoto sportu, stejně jako zvětšující se počty diváků na závodech.

STANOVY CMWA

INFORMACE KE STAŽENÍ

gf • 2015-22. All Rights Reserved.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

DISCIPLINÁRNÍ POŘÁDEK

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA IMWF

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ SERVIS

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY ZE SOUTĚŽÍ

ČLENSTVÍ V CMWA